Rodinný dom typ A2
Identifikačné údaje investora a stavby

Stavba: Rádový rodinný dom
Miesto stavby: Kat. územie: Podunajské Biskupice, Hydinárska ul., okr. Bratislava II.
Vlastník pozemkov, domov: YASMINA, s.r.o. – konateľ- Beata Mešťánková
Architekt projektu: Ing. Arch. Tešlár Peter , AVINTA spol. s r.o.
Dodávatelia: REKOSTAVBY s.r.o. ( hrubá stavba),
U.K.S.R. s.r.o. ( vnútorné rozvody – zdravotechnika, elektroinštalácie),
Window holding SK a.s. ( dodanie a montáž okien,
DAPOX, s.r.o. ( vonkajšie rozvody – voda, kanál, plyn)
YASMINA s.r.o.
Štefániková 33
811 05 Bratislava

IČO: 43 799 612
DIČ: 2022482011
IČ DPH: SK2022482011

+421 903 408 666
beata.mestankova@stonline.sk