Rodinný dom typ B3

Zastavaná plocha domu: 79,00m²
Zastavaná plocha: 60,00m² (prízemie)
Poschodie: 63,60m²
Úžitková plocha: 123,60m²
Počet miestností: 4
Záhrada: 96,00m²
Parkovacie státie 1: 14,00m²
Garáž: 28,00m²
Celkový pozemok k domu: (podiel na ceste a chodníku 1/12, OLO 1/6 ): 47,33m²
Výmera: (zastavaná plocha, záhrada, parkovacie miesto, podiel na ceste a chodníku, OLO): 236,33m²
Cena (holodom) celkom: 189.900,-€

Identifikačné údaje investora a stavby

Stavba: Rádový rodinný dom
Miesto stavby: Kat. územie: Podunajské Biskupice, Jastrabinová ul., okr. Bratislava II.
Vlastník pozemkov, domov: YASMINA, s.r.o. – konateľ- Beata Mešťánková
Architekt projektu: Ing. Arch. Tešlár Peter , AVINTA spol. s r.o.
YASMINA s.r.o.
Štefániková 33
811 05 Bratislava

IČO: 43 799 612
DIČ: 2022482011
IČ DPH: SK2022482011

+421 903 408 666
beata.mestankova@stonline.sk